"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Θέματα 21ης συνεδρίασης ΔΣ Θερμαϊκού

 Το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 μμ.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση άδειας δύο (2) μηνών σε Δημοτικό Σύμβουλο από τις υποχρεώσεις του λόγω προβλημάτων  υγείας (άρθρο 68 του Ν. 3852/2010).
ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του ΣΥΠΠΑΖΑΘ.
ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για εγκατάσταση θυννείου στην περιοχή Αγγελοχωρίου.
ΘΕΜΑ 4ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 21/2015 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 158.932,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)για το έργο : «Συντήρηση τμημάτων ΕΠ.Ο. 27 Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας στα διοικητικά όρια του δήμου Θερμαϊκού - Ναυτική Σχολή» και επανέγκριση υλοποίησης της. ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2015». 
ΘΕΜΑ 6ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Κ.Α.Α.Υ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ». 
ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2014» (αριθ. μελ. 12/2014).
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση του  Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5χ5» (αριθ. Μελ.  7/2004 ΤΥΔΚ), με ανάδοχο την Κ/Ξ  Ε. Χρυσοχοΐδης - Ι. Σαρίογλου.
ΘΕΜΑ 9ο :  :  Γ΄ κατανομή ποσού 131.370,00 ευρώ από τους Κ.Α.Π., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Θερμαϊκού.
ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Κοινότητα  Ν. Επιβατών.
ΘΕΜΑ 11ο : Απευθείας εκμίσθωση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο «Θέατρο σκιών κούκλας & μαριονέττας».
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση έκπτωσης πλειοδότριας διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του γηπέδου Αγγελοχωρίου της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπέρ του Δήμου Θερμαϊκού.
ΘΕΜΑ 13ο : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
ΘΕΜΑ 14ο : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
ΘΕΜΑ 15ο : Ανάκληση  της  υπ’ αριθ.  254/2016 απόφασης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Πρότυπό επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας».
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Πρότυπό επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας».
ΘΕΜΑ 18ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Πλακόστρωσή πεζοδρομίων Δημοτικού σχολείου Κερασιάς»(αριθ. Μελ. 10/2013).
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 298/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Εισηγητική Έκθεση Β’ Τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 319/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον Καθορισμό τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, για το έτος 2017.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 320/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον Καθορισμό τέλους χρήσης υπηρεσιών των αθλητικών εγκαταστάσεων του «ΚΑΠΠΑ 2000».
ΘΕΜΑ 22ο : Διαγραφή του Χρηματικού Καταλόγου 0111/2014, λόγω μη ιδιοκτησίας.
ΘΕΜΑ 23ο : Διαγραφή του Χρηματικού Καταλόγου 0146/2015, λόγω μη ιδιοκτησίας.
ΘΕΜΑ 24ο : Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω μη ένταξης στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό. 
ΘΕΜΑ 25ο : Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω μη ένταξης στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό. 
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στον «Καθορισμό αριθμού και θέσεων κάδων ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων στον Δήμο Θερμαϊκού».
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε Γνωμοδότηση επί της  μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αποχέτευση και Επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δ. Θερμαϊκού».         
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 42/2015 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθ. 448/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου»
ΘΕΜΑ 29ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
ΘΕΜΑ 30ο : 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 104/ 2016 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο :  «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού 2016».
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 107/ 2016 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης  27.325,50 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  για  το έργο :  «Πλακόστρωση και οδοφωτισμός Τ.Κ. Αγγελοχωρίου».

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων, ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Δημοσθένης Αγγελίδης θα παρουσιάσει τη μελέτη με τίτλο : «Αποτίμηση και αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δήμου Θερμαϊκού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου