"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Έναρξη διαδικασίας υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου στο Δήμο Θερμαϊκού.

Στις περιοχές της Επανομής, της Νέας Μηχανιώνας, του Αγγελοχωρίου και της Κερασιάς (Κτηματολόγιο Δήμου Θερμαϊκού), αρχίζει η διαδικασία κτηματογράφησης με την υποβολή δηλώσεων (δηλώσεις κτηματολογίου) των δικαιωμάτων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να κατοχυρώσετε και να οριοθετήσετε την ιδιοκτησία σας χωρίς αμφισβητήσεις. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης είναι τα εξής:
Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου.
Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής.
Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου.
Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει το ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ.
περισσότερες πληροφορίες ...προσεχώς.