"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (19/5/2016)

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017, ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ 23 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΟΥΝ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.
   ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ (8.00΄-14.00΄) ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ Η΄ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
    Από 23 Μαΐου έως και 24 Ιουνίου 2016 αρχίζουν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θερμαϊκούγια την σχολική χρονιά 2016-2017. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις εγγραφής για την φοίτηση των παιδιών τους και να προμηθευτούν τα αντίστοιχα έντυπα από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής που απαιτούνται, θα υποβάλλονται από το γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού στα γραφεία των παιδικών σταθμών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 8.00 ‘- 14.00’ ).
      Ο Δήμος Θερμαϊκού λειτουργεί 4 παιδικούς σταθμούς, όπου φιλοξενούνται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). Το μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων καλύπτεται δωρεάν μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. Το υπόλοιπο ποσοστό των κενών θέσεων καλύπτεται με οικονομική συνδρομή.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου έχει ως στόχο την πολύπλευρη (νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική) ανάπτυξη καθώς και την προετοιμασία των παιδιών για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. 
       
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Για την εγγραφή-επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς για το 2016-2017 απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
Αίτηση συμπληρωμένη από το Γονέα ή τον έχοντα την επιμέλεια ή τον Κηδεμόνα.
Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
Βεβαίωση εργοδότη και από τους δύο γονείς. Προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, επικυρωμένο αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου. Για νεοπροσληφθέντες, αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και Υπεύθυνη Δήλωση (του αρθ.8 παρ.4 Ν.1599/1986) εργοδότη. Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες αντίγραφο της δήλωσης της έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα τους και Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρεται το επάγγελμα και η έδρα της επιχείρησης.
Βεβαίωση Γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης. 
Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2016 (εισοδήματα του 2015) καθώς και αντίγραφο δήλωσης φορολογίας  εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που μέχρι τη λήξη των εγγραφών (24/6/2016)  δεν έχει υποβληθεί Φορολογική Δήλωση για το 2016, θα πρέπει να προσκομισθεί  το εκκαθαριστικό σημείωμα  στον παιδικό σταθμό όπου έχει κατατεθεί  η αίτηση της εγγραφής ή επανεγγραφής έως 24/7/2016 το αργότερο.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από τον οικείο Δήμο).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ορισμού υπευθύνου παραλαβής νηπίου. 
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ή προγενέστερη με βεβαίωση ανανέωσης από την αρμόδια υπηρεσία.
Θα προσκομίζεται κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δ.Σ. ή η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Αιτήσεων μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά
Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου –εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης- ή αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας.
Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2016 και των δυο μερών.  
Για τις ανάδοχες μητέρες χρειάζεται δικαστική απόφαση ή οποιοδήποτε έγγραφο της Επιτροπείας ανήλικου τέκνου.
Αν κάποιος γονιός είναι φοιτητής ή σπουδαστής, προσκομίζεται βεβαίωση από τη γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά).
Αν ο πατέρας υπηρετεί τη θητεία του, προσκομίζεται βεβαίωση από τη μονάδα του.
Αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία 67% και άνω, προσκομίζεται βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.
Αν κάποιος από τους γονείς είναι άνεργος, προσκομίζεται φωτοτυπία της κάρτας του ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ” : Δημοκρατίας 149 Περαία, τηλ.2392026817
2. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ” : Δημοκρατίας 102 Περαία, τηλ.2392022255
3. ΔΗΜΑΡΑΚΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ: Μακεδονίας 22 Νέα Μηχανιώνα, τηλ.2392035787
4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ: Αγ. Κυριακής 10 Τηλ.2392042888

από την ιστοσελίδα thermaikos.gr