"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΗΧΗΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ στον Υδροβιότοπο/Λιμνοθάλασσα Επανομής

Με αφετηρία την καλοκαιρινή περίοδο του 2015, στην περιοχή του Υδροβιότοπου/Λιμνοθάλασσας Επανομής, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δύο πρώτες πιλοτικές καταγραφές του ηχοτοπίου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου 'ΈΥΗΧΟ Μουσικό/Ηχητικό εργαστήρι'. Παρακάτω ακολουθεί μια σχετική σύντομη αναφορά καθώς και οι σύνδεσμοι για την ακρόαση των ηχητικών περιπάτων (Soundwalks), όπως αυτά καταγράφτηκαν στο συγκεκριμένο ηχοτοπίο.

''Καταγράφοντας ήχους, παρατηρεί κανείς ότι κινούμαστε σε τοπία ήχων που διαμορφώνουν εξίσου – με τα οπτικά ερεθίσματα – τον κόσμο μας, αλλά και την ίδια την καθημερινότητά μας. Τα τελευταία χρόνια η ακουστική οικολογία (acoustic ecology) αποτελεί μία από τις γοργά αναπτυσσόμενες επιστήμες [ή αλλιώς σπουδές οικοακουστικής (ecoacoustics studies) ή σπουδές ηχοτοπίων (soundscape studies)], καθώς μελετά τη σχέση ανάμεσα στον ήχο, τα έμβια όντα και το περιβάλλον τους.'' (Μυθοπλασίες και Αφηγήσεις,ηχοτοπία&ήχοι - 9/10/2012).

α. Καταγραφή κατα τη θερινή περίοδο:
Συντεταγμένες: 40.385295 N, 22.905829 E
Θέση: Παρατηρτήριο υδροβιότοπου
Ημερομηνία: 16.8.2015 @ 07.30 πμ
Τεχνική λήψης: Συμπτωτικό stereo ζέυγος XY

β.Καταγραφή κατα τη χειμερινή περίοδο:
Συντεταγμένες: 40.385295 N, 22.905829 E
Θέση: Διαδρομή 2 υδροβιότοπου
Ημερομηνία: 11.2.2016 @ 05.30 μμ
Τεχνική λήψης: Συμπτωτικό stereo ζέυγος XY

αντιγράφω από ανάρτηση του Νίκου Παπαχρήστου στο fb της ΚΠΕ


''Η περιοχή του υδροβιότοπου της Επανομής αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής και είναι ενταγμένη Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000, με τους κωδικούς:
GR1220011-Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα GR1220012-Ειδική Ζώνη Διατήρησης''
''Συγκεκριμένα, πάνω από 186 είδη πτηνών αναπαράγονται, τρέφονται και ξεχειμωνιάζουν μέσα σε αυτό το υγροτοπικό οικοσύστημα. Όσον αφορά στους οικότοπους, έχουν καταγραφεί δώδεκα τύποι οικοτόπων από τους οποίους οι δύο είναι οικότοποι προτεραιότητας.''
''Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης παράκτιας αστικοποίησης και βιομηχανοποίησης, πολλοί παράκτιοι τύποι οικοτόπων έχουν εξαφανιστεί ή έχουν μεταβληθεί τα βασικά τους γνωρίσματα. Οι τρέχουσες βασικές απειλές σχετίζονται με: ευτροφισμό, διατάραξη της ισορροπίας της ιζηματογένεσης/διάβρωσης κατά μήκος της ακτής και άμεση καταστροφή της ακτογραμμής εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων, υποβάθμιση από αλιευτικά σκάφη και αγκυροβόλια κ.λπ. Η εξαφάνιση ή ακόμη και η υποβάθμιση των τύπων οικοτόπων επηρεάζει όχι μόνο τα είδη βλάστησής τους, αλλά όλη τη σχετική με αυτούς χλωρίδα και πανίδα (πτηνά, ψάρια, αμφίβια, θηλαστικά, ερπετά, ασπόνδυλα).''

+++++++++++++++++++
Aναφορές στο διαδίκτυο:

*Η ανάρτηση έχει ενημερωτικό/εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή ηχοτοπίων και την ακουστική οικολογία, μπορείτε να επισκεφτείτε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου