"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

την Τετάρτη 16/3 στις 4 μ.μ., συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού με τα παρακάτω θέματα

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2016 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον «Καθορισμό χώρων για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου από παραγωγούς».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, λόγω διπλοχρέωσης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Εξέταση αίτησης για αύξηση δόσεων οφειλέτη στον Χ.Κ. 0206/2015 .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Δήμου Θερμαϊκού.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας            Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος..
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας           Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 6ο : Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση υλοποίησης της δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων» στην επικράτεια του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - κ.κ. Ν. Τσουρούς Μπουγιούκας και Ν. Γιάκης.
ΘΕΜΑ 8ο : Παραλαβή Γεωτεχνικής Μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη Καταλληλότητας χώρων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων
στην Τ.Κ. Μεσημερίου»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 9ο :  Παραλαβή Στατικής μελέτης με τίτλο «Μελέτες Στατικής Επάρκειας Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας»
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
 ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 12ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού με την ενίσχυση προϋπολογισμού εκτέλεσης  έργου.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 13ο : Ανταλλαγή ίσων τμημάτων γης μεταξύ του κληροτεμαχίου αριθ. 913 ιδιοκτησίας Μ. Λαμπρόπουλου και του όμορου αρ.604στ ιδιοκτησίας Δήμου Θερμαϊκού στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Περαίας.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης». 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 15ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 50/2016 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 16ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 3 της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Επιβατών - Αγίας Τριάδας, στην Δ.Κ. Αγίας Τριάδας, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και τμήματος οδού»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 18ο : Υποβολή Πρότασης Έργου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A GRECE - BULGARIA 2014 - 2020, με θέμα : Ingenious Entrepreneurs : empowering social entrepreneurship in new technologies και ακρωνύμιο : IngEn
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 19ο : Υποβολή Πρότασης Έργου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A GRECE - BULGARIA 2014 - 2020, με θέμα : Tourist intervention with Responsibility και ακρωνύμιο «TouRes»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 20ο : Υποβολή Πρότασης Έργου στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA GRECEE- The former Yogslav Republic of Macedonia 2014-2020 με θέμα : NEW ENVIRONMENTALBIO- REALITY με ακρωνύμιο «BIOREAL».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 21ο : Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο Κατηχητικό σχολείο του Ι.Ν. Κοιμήσεως τη Θεοτόκου Επανομής.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου