"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗN 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6-3-2015

****ΘΕΜΑ 1ο: Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θερμικού(άρθρο 77  του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Σπύρος Αδαμίδης .
****ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή χρέους από τον υπ’ αριθ. 0151/2014 Χρηματικό Κατάλογο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
****ΘΕΜΑ 3ο:Διαγραφή του υπ’ αριθ. 0149/2014  Χρηματικού Καταλόγου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
****ΘΕΜΑ 4ο:Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
****ΘΕΜΑ 5ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από μείωση Δ.Τ. σε
ευπαθείς ομάδες.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
****ΘΕΜΑ 6ο:Διαγραφή οφειλέτη από τον Χ.Κ. 0213Β/2014 και επανακαθορισμός των φορολογούμενων.  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
****ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στην  Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωής αξίας των ζώων που θα θανατωθούν ή θα σφαγούν για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Σπύρος Αδαμίδης .
****ΘΕΜΑ 8ο: Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Πανελλήνιας Αναπτυξιακής Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδας και του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Δήμαρχος - Γιάννης Μαυρομάτης.
****ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην ίδρυση Λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου.  
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
****ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στο ωράριο λειτουργίας και εφημερίες των φαρμακείων στις Δημοτικές Κοινότητες Περαίας, Ν. Επιβατών και Α. Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη  Πασχαλίδου.
****ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παράταση ωραρίων λειτουργίας Μουσικής-μουσικών οργάνων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
****ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση κοπής δένδρων.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου
****ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην εξέταση προτάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για τροποποιήσεις ή μη στην αστική συγκοινωνία του Ο.Α.Σ.Θ. στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου
****ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 07/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην εξέταση προτάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου
****ΘΕΜΑ15ο:Διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου, ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 23  Ν. Επιβατών με όμορη κοινόχρηστη έκταση. 
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
****ΘΕΜΑ 16ο : Εκτέλεση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από Δημοτική έκταση κλρ. 377 του αγροκτήματος Νέων Επιβατών.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
****ΘΕΜΑ 17ο :Παραλαβή Μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Αποτύπωσης κοινοχρήστων εκτάσεων στο αγρόκτημα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
****ΘΕΜΑ 18ο : Ενημέρωση για την πορεία  της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του Εγκεκριμένου Σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδος» καθώς και λήψη σχετικής απόφασης για: Α) εναρμόνιση της μελέτης προς το νέο σύστημα χωρικού  σχεδιασμού που ορίζει ο Ν. 4269/2014 και Β) την αναστολή  πολεοδόμησης της περιοχής ΕΜΟ 2 στην Δ.Κ. Αγίας Τριάδας λόγω μεγάλης συγκέντρωσης αντικρουόμενων χρήσεων και της περιοχής ΖΑΔ2 στην Αγία Τριάδα λόγω εκπόνησης ΕΣΧΑΔΑ.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
****ΘΕΜΑ 19ο: 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
****ΘΕΜΑ 20ο : Παράταση μίσθωσης αποθήκης για τρεις (3) μήνες, από τις 1-3-2015 έως τις 31-5-2015.  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
****ΘΕΜΑ 21ο: Παράταση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 126 δημοτικού αγροτεμαχίου, εμβαδού 13.000 τ. μ., που βρίσκεται στη Τ. Κ. Κερασιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ  22ο: Παράταση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 339 δημοτικού αγροτεμαχίου, εμβαδού 10.000  τ.μ., που βρίσκεται στη Τ.Κ. Αγγελοχωρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ  23ο:Ορισμός Δικηγόρου για κατάθεση παραίτησης από δικόγραφο ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ  24ο: Ανάκληση των υπ’ αριθ. 356/2014 και 440/2014 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην εργασία «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής)».   
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ 25ο : Επιβολή προστίμων που αφορούν Υπαίθρια Διαφήμιση. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ 26ο: Εισηγητική Έκθεση Δ’ Τριμήνου 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ 27ο: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ 28ο:Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΤΕΘ Α.Ε.
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΤΕΘ Α.Ε.- κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.  
****ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ και έγκριση εξόδων κίνησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ και έγκριση εξόδων κίνησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση μετακίνησης Γενικού Γραμματέα για το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ και έγκριση εξόδων κίνησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
****ΘΕΜΑ 32ο: Ενημέρωση και Λήψη Απόφασης περί της Εγκατάστασης-Μετεγκατάστασης των Πλανοδίων στο Δήμο μας.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας –κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.
****ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2014  απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά «Έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Θερμαϊκού»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου